Για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

Με τον όρο τηλεψυχιατρική (telepsychiatry)εννοούμε την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών από απόσταση με τη χρήση σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας. Η άσκηση της τηλεψυχιατρικής εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της τηλεϊατρικής (telemedicine), που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στην πρόοδο των τεχνολογικών μέσων. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων στην Ψυχιατρική εξυπηρετούσε ήδη αρκετές ανάγκες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη δυσκολία πρόσβασης του συνόλου του πληθυσμού σε μονάδες ψυχικής υγείας (π.χ.

...