Για Επαγγελματίες Υγείας

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας βρίσκονται υπό συνθήκες μεγάλου φόρτου εργασίας και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, ιδιαίτερα δε όσοι εργάζονται απευθείας με ασθενείς με COVID-19. Επιπλέον, η πανδημία επηρεάζει τα συστήματα υγείας σε όλες τις πληγείσες χώρες, τα οποία εκτός από την υποστήριξη και φροντίδα των ασθενών, πρέπει να προσαρμοστούν ταυτόχρονα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζεται. Πέρα από το προσωπικό της πρώτης γραμμής, η επαγγελματική ζωή

...

Οι επαγγελματίες υγείας δέχονται μεγάλη ψυχική αλλά και σωματική πίεση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας, ιδιαίτερα όσοι εργάζονται «στην πρώτη γραμμή». Πέραν από τις συνθήκες που επηρεάζουν όλο τον κόσμο και τη γενική αβεβαιότητα, οι επαγγελματίες υγείας έχουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο για την υγεία τους και το συνεχή αγώνα για την προφύλαξή τους από μόλυνση, τον μεγάλο όγκο δουλειάς με κίνδυνο να εξαντληθούν, έντονες συναισθηματικές φορτίσεις από την αγωνία για τους ασθενείς και από τις αναπόφευκτες απώλειες.

...

Κατάθλιψη: Επιδημιολογικά δεδομένα και επιπτώσεις

Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν τις πιο συχνές παθήσεις των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών και η δυσλειτουργία που προκαλούν στους ασθενείς, είναι εξαιρετικά σημαντική. Υπολογίζεται ότι το 2030 η κατάθλιψη θα είναι η κύρια αιτία της αναπηρίας παγκοσμίως αποτελώντας περίπου το 6% του συνόλου των νόσων που προκαλούν αναπηρία. Επιπλέον οι καταθλιπτικές και οι αγχώδεις διαταραχές συνοδεύουν πολύ συχνά διάφορες

...