Γραμμές Βοήθειας

Εφόσον βρίσκεστε σε παρακολούθηση από ψυχίατρο αναζητείστε πρώτα βοήθεια στο τηλέφωνο του γιατρού σας ή στη διαδικτυακή του διεύθυνση.


Παροχή δωρεάν βοήθειας μέσω διαδικτύου κατά την πανδημία του κορονοϊού


• Μπορείτε να αναζητήσετε δωρεάν τηλεψυχιατρική βοήθεια από το πρόγραμμα για την πανδημία του κορονοϊού, που αναπτύχθηκε από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ), την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) με τη βοήθεια της

...