Νέα

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ενώ τα περιοριστικά προληπτικά μέτρα παρατείνονται, όλοι μας υποβαλλόμαστε σε στρες για διάφορους λόγους σχετιζόμενους με την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, όπως οι φόβοι για τη μόλυνση και την υγεία, τα περιοριστικά μέτρα, οι επιδράσεις της νέας κατάστασης στα οικονομικά, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η επιστημονική μας ομάδα σε συνεργασία και με άλλους επιστήμονες από την Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία, δημιούργησε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της τρέχουσας κατάστασης. Η μελέτη

...